Med stok, hat og slør!

– en svampetur på hemmelige steder i Mols Bjerge!

Fredag den 27. september – 2019, kl. 09.30 – 16.00

Nationalpark Mols Bjerge er på 180 km2 og indeholder mange forskellige naturtyper. Hoved naturtypen er de tørre sandede næringsfattige og lysåbne overdrev – en flere tusind år gammel naturtype, der stammer helt tilbage til bronzeladeren. I perioder har Mols Bjerge været tilplantet med bla. nåletræ og resterne af denne tilplantning, kan man møde på de privatejede arealer. På statsarealerne møder man, udover overdrevene, de lysåbne egekrat og områder med masser af birk og fyr, fugtige enge og højmoser. Denne variation af vegetations-typer er grundlaget for de mange forskellige arter af svampe, man kan finde i Mols Bjerge. Mange af svampene står i et ”forhold” til ganske bestemte træarter, det såkaldte mycoritza. Kort fortalt: mange forskellige træer er grundlaget for mange forskellige svampe!

Egil Fischers Ferieby lægger grusstier til en lille byvandring, der fortæller om landskabsarkitektens liv og levned, de vilde planer om Danmarks, og måske verdens, første planlagte ferieby og hvorfor planerne aldrig blev helt ført ud i livet. Den 50 ha store naturpark på Kirkebakken danner rammen og dagens første svampetur.

Vi skal lære de mest elementære principper for svampekendskab samt hvilke faresignaler, man skal være opmærksom på! Der gives et par tips om tilberedning af svampene og vi skal nyde en elegant svampe-tapas med et tilhørende glas kold hvidvin!

Sværhedsgrad: Middel – to vandreture af 5-6 kilometers længde ad skovstier i jævnt og let kuperet terræn.

Program:

 • 09.30 – Opsamling ved Center Øst Egå på Muslingevej.
 • 10.00 – Egil Fischers Ferieby og svampetur i naturparken ved Femmøller Strand
 • 13.00 – Frokost – derefter gennemgang af de fundne svampe
 • 14.00 – Svampetur til ”hemmelige steder” i Nationalparken – efterfulgt af en afsluttende gennemgang af svampene
 • 15. 30 Eftermiddagskaffe og tilberedning af svampe-tapas
 • 16.30 – Afgang fra ”Bjergene”
 • 17.00 – ca. ankomst Center Øst Egå

Turleder: Naturvejleder og biolog John Simoni. John er indehaver af firmaet Natours.dk og ligeledes en engageret formidler og underviser bl.a. på Kulturhøjskolen. Han står ligeledes for usvigelig sikker kørsel og alt det uforudsete.

Pris for hele turen: kr. 300,- alt incl.

Følgende er inkluderet i prisen:

 • Bustransport i specialindrettet bus med borde, naturbibliotek, køkken og god benplads. Da der ikke forefindes toilet i bussen, foretages der stop undervejs efter behov.
 • Undervisning og guide.
 • Lidt sødt til eftermiddags-kaffen.
 • Kaffe/the og dansk vand ad libitum på hele turen. Yderligere øl og vand kan købes i bussen.
 • Svamperetter med tilbehør.
 • Fiskeri & Natur er vært med vin og øl til svamperetten.

Tilmelding: Natours.dk på e-mail: j-sim@natours.dk med oplysning om navn, e-mail, telefonnr. og antal tilmeldinger. Alternativt kan tilmelding ske på mobil 4015 3706. Når tilmelding er modtaget, modtager I en bekræftelse på mail med oplysning om indbetaling og kontonr. Der sælges 36 pladser efter først til mølle princippet. Turen gennemføres ved 24 tilmeldte.

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 23. september – 2019

Medbring på turen: En madpakke til frokost. Svampekurv og derudover personlige ejendele, kikkert, vind og vandtæt tøj, vandrefodtøj, evt. gummistøvler.

Mindre ændringer af programmet kan forekomme, hvis vind, vejr og svampe ikke følger vores planlægning. Vi vil ligeledes tage hensyn til deltagernes ønsker, hvis det er i flertallets interesse. 

Links:

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/mols-bjerge/

https://da.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Mols_Bjerge

https://www.visitdenmark.dk/da/oestjylland/historie/nationalpark-mols-bjerge

https://nationalparkmolsbjerge.dk/

https://da.wikipedia.org/wiki/Egil_Fischer

https://www.youtube.com/results?search_query=anne+vibeke+rejser+nationalpark+bussen

www.natours.dk