I samarbejde med Foreningen Norden:

Danske og nordiske fugle på Nordfyn!

Søndag den 17. maj 2020 kl. 8.30 til 18.00

I et samarbejde mellem Foreningen Norden og Natours.dk , besøger vi fugleområdet Gyldensteen Strand på Nordfyn og Johannes Larsen museet i Kerteminde.

Gyldensteen strand ved Fyns nordkyst lidt øst for Bogense blev Nordfyns største kystlagune i 2014, genskabt efter over 140 års inddæmning og dræning. Mere end 350 ha vådområder henligger i dag dels som et salt, lavvandet fjordområde og dels som et fersk sø- og rørskovs- område. Det giver os vigtige erfaringer om naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land.

I 1901-02 byggede kunstnerparret Alhed og ”fuglemaleren” Johannes Larsen deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Hermed skabte de ikke alene en malerisk ramme om familiens liv, men tillige et gæstfrit kunstnerisk mødested for malere, forfattere og billedhuggere. Dette fristed for kunst og kultur satte sit præg på udviklingen af kulturlivet i Danmark igennem årtier. I dag kan du besøge museet og opleve stemningen og ånden fra den tid, da Johannes Larsen og hans familie bede på stedet. Villaen og værkstedet står næsten intakt med friske blomster i karme og på borde – helt i fru Alheds ånd.

Pris: Turen koster kr. 600,- pr. person inklusiv bustransport, guidning på turen, morgenmad og frokost + drikkevarer i – og ved bussen og entre til Johannes Larsen museet.

Tilmelding til: Torkil Würtz på vicki.torkil.wurtz@gmail.com eller 26756223

Betalingsoplysninger: kr. 600,- pr. person forud til Nordea 1928 konto 688 2937 222. Husk at skrive navne på.

Tilmeldingsfrist: senest 14. – 05. – 2020